Мэдээлэл нэмэх
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ БИЗНЕС ИНКУБАТОР ТӨВ
ХАЯГ :  Чингэлтэй дүүрэг
             15-р хороо, Жаргалант-10  
УТАС: 11-357860