ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ
БИЗНЕС ИНКУБАТОР ТӨВ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ БИЗНЕС ИНКУБАТОР ТӨВ
ХАЯГ :  Чингэлтэй дүүрэг
             15-р хороо, Жаргалант-10  
УТАС: 11-357860
МОНГОЛ ГАЙХАМШИГ
ЦАХИМ ХУДАЛДАА
РАДИО ЯРИЛЦЛАГА
ВИДЕО ЯРИЛЦЛАГА
СОШИАЛ МЭДЭЭ
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
 
БИДЭНД ЗАХИДАЛ БИЧЭЭРЭЙ
ШИНЭ МЭДЭЭ